Som I sikkert allerede ved, ødelægger salt vores hus. Især murene ved ramperne er hårdt medtaget. Derfor prøver vi i år at bruge et svanemærket tømiddel i stedet.

Det er knap tre år siden, at murene blev repareret for en mindre formue. Og nu er den allerede gal igen. I ejerforeningens bestyrelse er vi enige om, at det er penge ud af vinduet at reparere mure hvert tredje år.

I år har vi desuden fået repareret soklen. Det ville være en skam, hvis den udgift også er mere eller mindre spild af penge.

Da saltet også ødelægger vores biler, vores sko, dyrenes poter og meget andet, har vi længe arbejdet på at finde en anden løsning.

 

Kun snerydning

I år har Lone derfor bedt det firma, der salter og skraber sne hos os, om at stoppe saltningen og i fremtiden kun  skrabe sne. Samtidig har Dorte S indkøbt 25 kg af det miljøvenlige og svanemærkede tømiddel, Ecoform Granulat.

Tømidlet er naturligvis meget dyrere end salt, men det er billigere end et ødelagt hus, så vi satser.

 

Vi håber alle vil hjælpe

Til gengæld beder vi om, at alle i huset vil hjælpe med at fjerne den is, som helt sikkert vil dannes rundt omkring på parkeringspladsen i løbet af vinteren.

Tømidlet står i en stor pose i skralderummet ved teglstenene. Ved siden af ligger en håndspreder, så det er nemt lige at tage de områder, hvor isen skal smeltes. På den måde er vi sikre på, at ingen glider og kommer til skade.

Vi har ikke tænkt os at lave faste planer for, hvem der skal gøre hvad hvornår. Bare alle vil give den en hånd med, når det er nødvenligt.

 

Her er en liste over, hvordan vi sammen bekæmper is.

  • Hvis er der sne bag din bil, så skrab eller fej det væk, før du kører. Ellers bliver sneen hurtigt til is. Der står redskaber i skralderummet.
  • Når du ser sne på ramperne, må du gerne feje eller skrabe, inden sneen bliver trådt hård og forvandles til is. Der står redskaber i de fælles teknikrum i begge opgange.
  • Hvis ikke snerydningsfirmaet allerede har været der, må du gerne skrabe smalle stier fra din opgang og hen til carport og skralderum.
  • Er der is, bruger du håndsprederen og det miljøvenlige tømiddel, som du finder i skralderummet.
  • Put granulatet i håndsprederen og drys det ud, de steder hvor der er is.
  • Husk, at tømidlet er dyrt, så brug ikke mere end absolut nødvendigt.

I år er vi er som bekendt sluppet for trappevasken. Vi håber, at både ejere og lejere i stedet vil hjælpe med at skåne huset og holde parkeringspladsen fri for is. Regningen for ødelæggelserne er vi som bekendt alle med til at betale.

Hvis den nye metode ikke kommer til at fungere, så der ikke er risiko for at folk falder, går vi tilbage til saltningen.