Natur og kultur i Grønnehave Skov

Grønnehave Skov ligger klods op ad Annebergparken

Grønnehave Skov er det eneste, der adskiller Annebergparken fra Nykøbings gågade med hyggelige caféer og alt, hvad du har brug for af butikker.

Oplyst cykelsti

Du kan vælge at gå gennem skoven ind til byen – det tager et kvarters tid. Eller du kan cykle på en af de to asfalterede stier, der er udstyret med gadelamper, så de også nemt kan bruges, når det er mørkt.

Skoven med Annebergparken i baggrunden

Plejerstierne kaldes de, fordi det ofte var den vej, plejerne tog, når de skulle på arbejde på det nu nedlagte psykiatriske hospital.

Søer og vandløb

Selv om skoven ikke er særlig stor, kan man sagtens fare en smule vild i den.

Terrænnet er smukt kupperet, søer og vandløb pibler stille frem adskillige steder og stierne går på kryds og tværs i en grad, så man godt kan blive kortvarrigt forvirret.

Fra parkeringspladsen ved Egebjergvej går det stejlt opad

Heldigvis skal man sjældent gå mange meter, før man kan skimte Annebergparkens gule huse gennem træerne, så helt væk, bliver man aldrig.

Gravhøje og dansesteder

Mod øst ligger skoven på en skrænt, der tidligere har været kystlinje.

Her ligger en halv snes gravhøje fra bronzealderen, som dengang sikkert har kunnet ses langt ude fra fjorden.

I nyere tid har skoven været den grønne ramme om diverse dansesteder.

I sidste halvdel af 1800-tallet blev Den Runde Dansepavillon bygget. Den lå i skoven, indtil den i starten af 1900-tallet blev flyttet til Rørvig.

I stedet kom danse- og musikstedet Grønnehavehus, der lå i skovbrynet med udsigt ud over Isefjorden. På 1. sal var der festsal til diverse baller, i stuen var der restaurant og på terrassen ude foran kunne kan nyde udsigten over fjorden, mens musikken spillede.

Skoven er hundeskov

Grønnehavehus brændte ned til grunden søndag 15. juni 1975 og blev aldrig genopbygget.

I dag må gæsterne ‘nøjes’ med en grillplads samt borde og bænke flere steder i skoven.

Hundeskov

Skoven er en af Naturstyrelsens hundeskove, så din hund må løbe løs, hvis du vel at mærke har ‘fuldt herredømme’ over den.