Om ejerforeningen


Ejerforeningen Annebergparken 10 arbejder på en måde, så alle beboere inddrages i de mange opgaver, der er i en ejendom med flere lejligheder.

For eksempel er bestyrelsens møder åbne for alle ejere, og bestyrelsen gør sit bedste for at holde alle orienterede om, hvad der foregår, og sikre at alle ejere så vidt muligt er tilfredse med de beslutninger, der bliver taget.

Fællesskab og indflydelse

Ejerforeningen bestræber sig på at arrangere arbejdsdage to gange om året, hvor også huset lejere bliver inddraget.

Bestyrelsen er åben overfor forslag om ændringer også fra lejerne. Formålet med arbejdsdagene er ikke alene at få udført nogle opgaver, men også at skabe et godt sammenhold og naboskab i huset.

Mål og visioner

Ejerforeningen Anneberparken 10 ønsker at være blandt de bedst drevne ejerforeninger i Danmark.

Målet er at skabe mest muligt værdi for lejlighedernes ejere.

Ejendommen er ejerforeningens mest værdifulde materielle aktiv.

God vedligeholdelse

Det er ejerforeningens og bestyrelsens ansvar og opgave at bevare ejendommenes værdi ved til stadighed at sikre et acceptabelt og forsvarligt vedligeholdelsesniveau. Det er et omdrejningspunkt for alt, hvad bestyrelsen foretager sig, at de månedlige fællesudgifter bruges så forsvarligt og optimalt som muligt, samt at omkostningerne til vedligeholdelsen anvendes bedst muligt.

Udgifterne holdes nede

Bestyrelsen bruger de økonomiske midler med samme omhu, som bestyrelsesmedlemmerne bruger deres egne midler. Hele tiden er fokus rettet mod at få mest muligt ud af de månedlige fællesudgifter og at minimere udgifterne til den daglige drift og den løbende vedligeholdelse af ejendommen.

Det betyder, at bestyrelsen løbende diskuterer, hvordan der kan etableres smartere løsninger, sådan at konkrete udgiftsposter skæres ind til benet, ligesom bestyrelsen i forbindelse med vedligeholdelsesprojekter nøje undersøger flere relevante leverandører for at sikre den lavest mulige pris, uden at det går ud over kvaliteten.