Værd at vide om ejendommen

Annebergparken 10 – også kaldet Alléhus – blev bygget i 2006, så selv om huset har et ‘gammelt’ look, lever det op til nutidens krav om brug af materialer, isolering og andet.

Ejendommen er i tre etager og rummer ti lejligheder fordelt på  to opgange, 10A og 10B.

Med til ejendommen hører to carporte med hver seks parkeringspladser, en asfalteret parkeringsplads til gæster samt det grønne areal mellem Alléhus og børnehavens Syrenhus.

Hele herligheden ligger på matrikelnummer 1er i ejerlav Annebjerggård, Nykøbing S. jorder.

 

Det tekniske

  • Energimærket er fra 18. november 2019 og gælder til 10. november 2029. Huset er mærket med et A.
  • Det varme vand til haner og radiatorer kommer fra Nykøbing Sj. Varmeværk. Forbruget aflæses af Ista.
  • El leveres og aflæses af SEAS-NVE.
  • Ejendommen har installeret et lovpligtigt brandventilationsanlæg (Velux KXF 100), der hvert år kontrolleres af et firma, der er godkendt af Dansk Brandteknisk Institut.
  • Ejendommens to elevatorer bliver kontrolleret fire gange årligt.
  • Ventilationsanlæggene, som sørger for udsugning i køkkener og badeværelser, er installeret på loftet i henholdsvis A og B. De kontrolleres en gang om året.
  • Husets facade er filtset med farven Weber 2040-Y30R.

Vedligeholdelse

Ejerforeningen udarbejder hvert år en vedligeholdelsesplan, der rækker 10 år ud i fremtiden. Vedligeholdelsesplanen skal vedtages af den årlige generalforsamling.

Huset har skønne altaner og hyggelige små haver i stuelejlighederne.