Snerydning og saltning – vi afprøver en ny metode

Snerydning og saltning – vi afprøver en ny metode

Som I sikkert allerede ved, ødelægger salt vores hus. Især murene ved ramperne er hårdt medtaget. Derfor prøver vi i år at bruge et svanemærket tømiddel i stedet.

Det er knap tre år siden, at murene blev repareret for en mindre formue. Og nu er den allerede gal igen. I ejerforeningens bestyrelse er vi enige om, at det er penge ud af vinduet at reparere mure hvert tredje år.

I år har vi desuden fået repareret soklen. Det ville være en skam, hvis den udgift også er mere eller mindre spild af penge.

Da saltet også ødelægger vores biler, vores sko, dyrenes poter og meget andet, har vi længe arbejdet på at finde en anden løsning.

 

Kun snerydning

I år har Lone derfor bedt det firma, der salter og skraber sne hos os, om at stoppe saltningen og i fremtiden kun  skrabe sne. Samtidig har Dorte S indkøbt 25 kg af det miljøvenlige og svanemærkede tømiddel, Ecoform Granulat.

Tømidlet er naturligvis meget dyrere end salt, men det er billigere end et ødelagt hus, så vi satser.

 

Vi håber alle vil hjælpe

Til gengæld beder vi om, at alle i huset vil hjælpe med at fjerne den is, som helt sikkert vil dannes rundt omkring på parkeringspladsen i løbet af vinteren.

Tømidlet står i en stor pose i skralderummet ved teglstenene. Ved siden af ligger en håndspreder, så det er nemt lige at tage de områder, hvor isen skal smeltes. På den måde er vi sikre på, at ingen glider og kommer til skade.

Vi har ikke tænkt os at lave faste planer for, hvem der skal gøre hvad hvornår. Bare alle vil give den en hånd med, når det er nødvenligt.

 

Her er en liste over, hvordan vi sammen bekæmper is.

  • Hvis er der sne bag din bil, så skrab eller fej det væk, før du kører. Ellers bliver sneen hurtigt til is. Der står redskaber i skralderummet.
  • Når du ser sne på ramperne, må du gerne feje eller skrabe, inden sneen bliver trådt hård og forvandles til is. Der står redskaber i de fælles teknikrum i begge opgange.
  • Hvis ikke snerydningsfirmaet allerede har været der, må du gerne skrabe smalle stier fra din opgang og hen til carport og skralderum.
  • Er der is, bruger du håndsprederen og det miljøvenlige tømiddel, som du finder i skralderummet.
  • Put granulatet i håndsprederen og drys det ud, de steder hvor der er is.
  • Husk, at tømidlet er dyrt, så brug ikke mere end absolut nødvendigt.

I år er vi er som bekendt sluppet for trappevasken. Vi håber, at både ejere og lejere i stedet vil hjælpe med at skåne huset og holde parkeringspladsen fri for is. Regningen for ødelæggelserne er vi som bekendt alle med til at betale.

Hvis den nye metode ikke kommer til at fungere, så der ikke er risiko for at folk falder, går vi tilbage til saltningen.

Tak til Lone efter 12 år som formand

Tak til Lone efter 12 år som formand

Lone Raunsø har fungeret som formand for Ejerforeningen Annebergparken 10, siden huset stod klart til indflytning i 2006.

Siden da har hun har styret foreningen sikkert gennem alle udfordringer.  Og det har bestemt ikke altid været lige nemt. For selv om Lone har fungeret som en inddragende formand, har hun i de fleste af de 12 år stået alene med udførelen af både store beslutninger og driften af huset.

Fortaler for åbenhed og inddragelse

Hun har altid sat en ære i at holde både ejere og lejere informeret om alt, ligesom hun er varm fortaler for, at ejerforeningen holder fast i princippet om, at alle ejere er velkomne til at deltage i bestyrelsesmøderne.

Lone har med andre ord gjort sin borgerpligt i ejerforeningen, og derfor er der heller ikke noget at sige til, at hun til generalforsamlingen 12. april valgte ikke at stille op.

På hele husets vegne sagde generalforsamling pænt tak for indsatsen til Lone med en buket blomster og en halskæde.

Ny formand er Dorte

I de sidste par år har arbejdet i ejerforeningen i langt højere grad været uddelegeret, så alle ejere har løst opgaver. Og sådan fortsætter det med den nye formand, Dorte Schmidt, st. tv.

 

 

 

Vi passer på huset

Vi passer på huset

Vedligeholdelse er en vigtig opgave for enhver husejer. Det kan nemlig betale sig på længere sigt for både ejere og lejere.

Tagrenderne repareres.

I løbet af efteråret har ejerforeningen fået løst nogle af de vedligeholdelsesopgaver, der skal sikre, at Annebergparken 10 fortsat er et godt og solidt hus i mange år fremover.

Opgaverne er blevet prioriteret, og de mest akutte opgaver er nu udført.

Først og fremmest har tagrender og nedløbsrør fået en kærlig omgang.

Tagrenderne på taget er blevet forhøjet flere steder, så vandet nu ikke længere løber ud over kanten og ned ad murene, så de bliver ødelagt.

Bedre afslutning på nedløbsrørene

Nye tætte afslutninger på nedløbsrørene.

Samtidig er flere af nedløbsrørene blevet repareret i jordhøjde.

Tidligere endte nedløbsrørene i pvc-rør, men de er beregnet til kun at være under jorden. Sollys får nemlig plastikrørene til at revne, revnerne kan brede sig længere ned i systemet, og så har vi balladen.

Nu er pvc-rørener beskyttet af en ordentlig og tæt  afslutning i zink.

Livsfarlige altaner

Da VVS’erne var færdige med deres del af arbejdet, overtog tømrerne liften for at reparere de to altaner på forsiden af huset.

Råddent træ og rustne skruer gjorde de udvendige altaner livsfarlige.

Altanerne var rent ud sagt livsfarlige, fordi listerne under ‘gulvbrædderne’  var rådne og skruerne nærmest rustet væk.

Nu er gulvet sat fast med vejrbestandige skruer i hårdt træ.

Carportens tagrender er rettet op

Tømrerne har også repareret tagrenderne på carportene, som var både skæve og utætte.

Nu løber vandet den rigtige vej mod nedløbsrørene i stedet for at samle sig på midten.

Nye opgaver venter

Skæve brædder på carportene og nedløbsrør, der var hoppet ud af deres bøjler.

Vi ved allerede nu, at der venter en række andre opgaver, som ejerforeningen tager fat på til foråret. Sandsynligvis bliver første store opgave at få vedligeholdt og repareret husets sokkel og de to ramper.

Soklerne skal have en skrå kant for oven, så vand ikke samler sig og ødelægger muren.

Desuden er der flere steder revner og sprækker, som skal repareres, inden de ender som alvorlige skader.

Både ejere og lejere bliver naturligvis løbende orienteret om, hvornår vedligeholdelsesopgaverne bliver udført, og hvad det indebærer.

Vedligeholdelsesplan på vej

Ejerforeningen er i gang med at udarbejde en vedligeholdelsesplan, som skal vedtages af næste generalforsamling.

Formålet er at sikre, at vedligeholdelsen af huset bliver udført på en måde, at ingen småskader får lov til at vokse sig store og dermed også bliver dyrere at reparere.

Ingen huse er vedligeholdelsesfrie, men vi kan glæde os over, at en relativt nyt hus, der er bygget i beton og udstyret med gode metalvinduer og -døre er betydelig billigere at vedholde end et gammelt hus.

 

 

De oprindelige vedtægter gælder igen

De oprindelige vedtægter gælder igen

Det ville koste over 20.000 kroner at få tinglyst ejerforeningens nye vedtægter, som blev vedtaget ved sidste ordinære generalforsamling.

De penge vil bestyrelsen hellere bruge på vedligeholdelse af ejendommen og indkaldte derfor til en ekstraordinær generalforsamling, der fandt sted 19. september.

Generalforsamlingen besluttede, at droppe de nye vedtægter og lade de oprindelige vedtægter gælde igen. I følge vores administrator er de nemlig gode nok. Eneste mangel er, at der de ikke indeholder retningslinjer for vedligeholdelsesplaner.

Vedligeholdelsesplan på vej

Da bestyrelsen allerede er i fuld gang med at udarbejde en vedligeholdelsesplan, er det ikke noget problem, Men for en god ordens skyld vedtog generalforsamling en formel beslutning om, at ejerforeningen skal have en vedligeholdelsesplan, og at vedligeholdelse skal være et fast punkt på de ordinære generalforsamlinger.

Dermed følger vi de retningslinjer for vedligeholdelse, der fremgår af Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger.

Læs referatet fra den ekstraordinære generalforsamling

Få ugens tilbud på mail eller mobil

Få ugens tilbud på mail eller mobil

Hvem vil ikke gerne have et godt tilbud? Det vil vi alle. Men tilbuddene behøver ikke komme på papir. I dag er det mindst lige så nemt at læse butikkernes tilbudsaviser på en tablet eller mobil.

Tilbudsaviserne kommer nærmest væltende ind i postkasserne af sig selv. Det betyder, at mange måske ikke er klar over, at man lige så godt kan spare på papiret og få alle de gode tilbud leveret elektronisk.

Det nemmeste er at klikke ind på butikkernes hjemmesider og tilmelde sig deres nyhedsbrev. Så kommer tilbuddene helt automatisk til dig i en mail eller på sms.

På den måde får du lige præcis de tilbudsaviser, du gerne vil have, og samtidig slipper du for papirbunkerne.

Brug en app

De ligger og roder i opgangen.

Du kan også bruge en service som Tilbudsugen.dk.

Her finder du ikke alene alle butikkernes tilbudsaviser, du kan også vælge, præcis hvilke butikker og hvilke varer du ønsker at holde øje med. Hver uge får du så en mail med oplysninger om, hvor du finder de bedste tilbud på bestemte varer.

Installerer du Tilbudsugens app på din mobil eller tablet bliver det endnu nemmere at sammenligne tilbud og lave indkøbslister.

Prøv det

Vi er blevet så vant til tilbudsaviser og reklamer på papir, at mange glemmer, at der i dag er betydelig nemmere og smartere måder, hvis man vil holde øje med ugens tilbud.

Prøv det, og når du så har opdaget, hvor nemt og smart det er, kan du sige ’Nej tak til reklamer’ på papir.

Og de fleste af dem bliver smidt ulæste ud i skraldespanden.

Bestil en mærkat hos Postnord og sæt den på din postkasse. Så slipper du også for alt det rod, som bunker af reklamer uvægerligt fører med sig.

Nemt af fortryde

Hvis du kommer til at savne tilbud på papir, kan du lige så nemt melde dig til igen.

Du kan også bruge minetilbud.dk på nettet eller som app. Her kan du skræddersy din personlige ’tilbudspapirpakke’, så du får lige præcis de papirtilbudsaviser, du gerne vil have – og ingen andre.

 

 

 

 

 

Ensartede navneskilte er pænere

Ensartede navneskilte er pænere

Nye ensartede navneskilte på dørtelefoner og postkasser er med til at give husets gæster et bedre indtryk af ejendommen og dermed også af de mennesker, der bor her.

Som bekendt er førstehåndsindtrykket vigtigt – og det gælder ikke kun, når man møder nye mennesker. Første gang man ankommer til en ny bygning, danner man sig også lynhurtigt et indtryk af, om der er tale om et hyggeligt og rart sted at være eller ej.

Vores dørtelefoner har kendt bedre dage, men de virker, og det er dyrt at få dem repareret og endnu mere bekosteligt at skifte dem ud. I stedet er de blevet renset for diverse taperester og udstyret med ensartede navneskilte, så gæster ikke længere mødes med et rod af forskellige skilte. Samtidig har postkasserne i opgangene fået nye navneskilte.

Vi vil gerne bevare det rolige førstehåndsindtryk. Det betyder, at hvis I på et tidspunkt vil have skiftet navneskilt, skal I kontakte Christine i B eller Dorte i A. Så sørger vi for, at det bliver gjort.

 

Grønnegården er til salg

Grønnegården er til salg

Der er ingen tvivl om, at de fleste af os, der bor i Annebergparken, venter i spænding på, hvem der mon vil købe Grønnegården, og hvad de mon vil bruge de smukke bygninger til.

I øjeblikket er ejeren Freja Ejendomme, som netop har sat hele molevitten til salg hos Nybolig Erhverv. Prisen er 14,5 millioner kroner for omkring 9.000 fredede kvadratmeter under tag.

Tag med pressen på rundvisning

Ifølge TV Øst er der allerede stor interesse for de historiske bygninger.

TV-kanalen var med, da sangeren og komponisten Morten Kærså var på rundvisning i bygningerne sammen med famile og venner.

Flere bygninger til salg

Ud over Grønnegårdens bygninger, er flere andre ejendomme også sat til salg for tilsammen knap 6,5 millioner. Det gælder blandt andet Fritidscentret (nr. 33), Pilehuset (nr. 30), Platanhuset  (nr. 44) og elevboligerne i 40B.

Du kan hente salgsopstillinger på det hele hos Freja Ejendomme eller hos Nybolig Erhverv,

Vi glæder os til at få nye naboer!

 

 

 

 

Fjernvarmeværket udskifter rør

Fjernvarmeværket udskifter rør

Nykøbing Sj.Varmeværk er gået i gang med at udskifte vores gamle fjernvarmerør, så vi kan se frem til en sommer med gravearbejde og rod omkring huset. Der vil sikkert også komme forstyrrelser i driften under arbejdet.

I vores del af Annebergparken er udskiftningen af rør færdig inden september i år. I foråret 2018 fortsætter arbejdet i den vestlige del af parken.

Vi glæder os, til det er overstået, og håber, at det vil betyde, at vores varmeudgifter bliver lavere.

 

 

Ny husorden

Ny husorden

Ny husorden, nye vedtægter og en forretningsorden for bestyrelsen.

Det er nogle af resultaterne fra den årlige generalforsamling i ejerforeningen, der fandt sted 26. april hos Hans og Lone.

Lone blev genvalgt som formand, og det blev vedtaget af uddelegere en stor del af formandens opgaver, så alle i bestyrelsen nu er med i arbejdet.

Desuden blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skal sørge for, at vi får vedtaget en vedligeholdelsesplan for huset.

Læs referatet fra generalforsamlingen