Ny husorden, nye vedtægter og en forretningsorden for bestyrelsen.

Det er nogle af resultaterne fra den årlige generalforsamling i ejerforeningen, der fandt sted 26. april hos Hans og Lone.

Lone blev genvalgt som formand, og det blev vedtaget af uddelegere en stor del af formandens opgaver, så alle i bestyrelsen nu er med i arbejdet.

Desuden blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skal sørge for, at vi får vedtaget en vedligeholdelsesplan for huset.

Læs referatet fra generalforsamlingen