Generalforsamling i E/F Annebergparken 10

mandag 15. juni 2020

Bestyrelsens beretning 2019

Et godt år for ejerforeningen

Vi har god grund til at fejre vores resultater I Ejerforeningen Annebergparken 10 fortsatte vi i 2019 med at udbedre de ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver i huset. Det betyder, at husets hjørner nu er i perfekt stand, og at vi er klar til at tage fat på det sidste skridt i den plan for udbedringer, som vi vedtog i 2017. Nemlig reparationer af altaner og terasser på husets bagside samt filtsning af husets mure, de steder hvor det trænger. Økonomi Økonomisk går det godt. Vi har råd til at få lavet de sidste udbedringer uden at tage lån. Der er kort sagt mange gode grunde til at ønske hinanden tillykke med resultaterne af de beslutninger, vi tog i 2017. At vi er nået så langt, skyldes først og fremmest, at vi i de sidste fire år har været ekstra sparsommelige. Ud over de faste udgifter har vi stort set kun brugt penge til nødvendige vedligeholdelsesarbejder. For eksempel er den eneste luksus, vi har tilladt os i 2019, beslutningen om at få beskåret træer og få plantet et nyt japansk kirsebærtræ i vores fælles have. Fremtidige opgaver Skal vi se fremad, kan vi glæde os til, at de ekstraordinære udbedringer forhåbentlig er overstået i løbet af 2020, og at vi derefter kan komme i gang med de mere almindelige vedligeholdelsesopgaver. For eksempel trænger carporte og skure til at blive repareret og malet. Det samme gør vores opgange. Opgavernes rækkefølge prioriterer vi sammen og samler resultaterne i husets vedligeholdelsesplan. Når udgifterne til vedligeholdelsen falder væsentlig efter 2021, vil det sandsynligvis være muligt at sætte ejerbidraget ned.

Vi samarbejder om at finde løsninger

Alle ejere bidrager med at passe godt på både hus og have I 2019 viste vi igen, at vi sammen er i stand til at løse de udfordringer, der løbende dukker op i en ejendom som vores. Alle er involveret i arbejdet. Jane lægger lejlighed til vores møder og Christine tager referater. Lone holder øje med skralderummet og arrangerer arbejdsdage. Hans holder øje varmeanlægget. Erik sørger for, at ventilationsarbejderne kan komme ind. Kim er nøgleansvarlig osv osv. Af særlige opgaver i årets løb kan nævnes:

  • I januar sørger Dorte S. for at vi får en ekstra skraldespand, så vi ikke længere skal slås med låg, der ikke kan lukkes
  • Kim og Kirsten rydder op i cykelskuret, så der bliver mere plads
  • Dorte skovler sne og spreder svanemærket tømiddel på parkeringspladsen
  • I februar beslutter vi at arbejde mere målrettet på at få udskiftet alle pærer til led-pærer i takt med, at de springer
  • Kim sørger for, at vi får skiftet låse i cykelskuret, så vi nu kan bruge samme nøgle som til lejlighederne
  • I maj arrangerer Lone arbejdsdag. Havemøblerne bliver vasket, der bliver ryddet op og luget – og Kirsten og Hans bygger en ny hylde i skralderummet.

  • Takket være Kim bliver vores ventilationssystem i juni efterset og renset af et bedre og billigere ventilationsfirma, end det vi hidtil har brugt. Det har forbedret udsugningen i badeværelserne betydeligt.
  • I juli går murerne i gang med at reparere husets hjørner.
  • I december sørger Kim for, at reklamer og ugeaviser nu bliver lagt på hylden i skralderummet og ikke i opgangene eller carporten
  • Gartnerne beskærer, fælder og planter i haven.

Tilbageblik – fra 2017 til 2020