Nykøbing Sj.Varmeværk er gået i gang med at udskifte vores gamle fjernvarmerør, så vi kan se frem til en sommer med gravearbejde og rod omkring huset. Der vil sikkert også komme forstyrrelser i driften under arbejdet.

I vores del af Annebergparken er udskiftningen af rør færdig inden september i år. I foråret 2018 fortsætter arbejdet i den vestlige del af parken.

Vi glæder os, til det er overstået, og håber, at det vil betyde, at vores varmeudgifter bliver lavere.