Det ville koste over 20.000 kroner at få tinglyst ejerforeningens nye vedtægter, som blev vedtaget ved sidste ordinære generalforsamling.

De penge vil bestyrelsen hellere bruge på vedligeholdelse af ejendommen og indkaldte derfor til en ekstraordinær generalforsamling, der fandt sted 19. september.

Generalforsamlingen besluttede, at droppe de nye vedtægter og lade de oprindelige vedtægter gælde igen. I følge vores administrator er de nemlig gode nok. Eneste mangel er, at der de ikke indeholder retningslinjer for vedligeholdelsesplaner.

Vedligeholdelsesplan på vej

Da bestyrelsen allerede er i fuld gang med at udarbejde en vedligeholdelsesplan, er det ikke noget problem, Men for en god ordens skyld vedtog generalforsamling en formel beslutning om, at ejerforeningen skal have en vedligeholdelsesplan, og at vedligeholdelse skal være et fast punkt på de ordinære generalforsamlinger.

Dermed følger vi de retningslinjer for vedligeholdelse, der fremgår af Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger.

Læs referatet fra den ekstraordinære generalforsamling