Tak til Lone efter 12 år som formand

Tak til Lone efter 12 år som formand

Lone Raunsø har fungeret som formand for Ejerforeningen Annebergparken 10, siden huset stod klart til indflytning i 2006.

Siden da har hun har styret foreningen sikkert gennem alle udfordringer.  Og det har bestemt ikke altid været lige nemt. For selv om Lone har fungeret som en inddragende formand, har hun i de fleste af de 12 år stået alene med udførelen af både store beslutninger og driften af huset.

Fortaler for åbenhed og inddragelse

Hun har altid sat en ære i at holde både ejere og lejere informeret om alt, ligesom hun er varm fortaler for, at ejerforeningen holder fast i princippet om, at alle ejere er velkomne til at deltage i bestyrelsesmøderne.

Lone har med andre ord gjort sin borgerpligt i ejerforeningen, og derfor er der heller ikke noget at sige til, at hun til generalforsamlingen 12. april valgte ikke at stille op.

På hele husets vegne sagde generalforsamling pænt tak for indsatsen til Lone med en buket blomster og en halskæde.

Ny formand er Dorte

I de sidste par år har arbejdet i ejerforeningen i langt højere grad været uddelegeret, så alle ejere har løst opgaver. Og sådan fortsætter det med den nye formand, Dorte Schmidt, st. tv.

 

 

 

De oprindelige vedtægter gælder igen

De oprindelige vedtægter gælder igen

Det ville koste over 20.000 kroner at få tinglyst ejerforeningens nye vedtægter, som blev vedtaget ved sidste ordinære generalforsamling.

De penge vil bestyrelsen hellere bruge på vedligeholdelse af ejendommen og indkaldte derfor til en ekstraordinær generalforsamling, der fandt sted 19. september.

Generalforsamlingen besluttede, at droppe de nye vedtægter og lade de oprindelige vedtægter gælde igen. I følge vores administrator er de nemlig gode nok. Eneste mangel er, at der de ikke indeholder retningslinjer for vedligeholdelsesplaner.

Vedligeholdelsesplan på vej

Da bestyrelsen allerede er i fuld gang med at udarbejde en vedligeholdelsesplan, er det ikke noget problem, Men for en god ordens skyld vedtog generalforsamling en formel beslutning om, at ejerforeningen skal have en vedligeholdelsesplan, og at vedligeholdelse skal være et fast punkt på de ordinære generalforsamlinger.

Dermed følger vi de retningslinjer for vedligeholdelse, der fremgår af Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger.

Læs referatet fra den ekstraordinære generalforsamling

Ny husorden

Ny husorden

Ny husorden, nye vedtægter og en forretningsorden for bestyrelsen.

Det er nogle af resultaterne fra den årlige generalforsamling i ejerforeningen, der fandt sted 26. april hos Hans og Lone.

Lone blev genvalgt som formand, og det blev vedtaget af uddelegere en stor del af formandens opgaver, så alle i bestyrelsen nu er med i arbejdet.

Desuden blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skal sørge for, at vi får vedtaget en vedligeholdelsesplan for huset.

Læs referatet fra generalforsamlingen