Bestyrelse og arbejdsfordeling

Huset i vinterstemning

Formand

Dorte Schmidt
Annebergparken 10 A, st. tv.
4500 Nykøbing Sj.
tlf. 24 63 34 77
dorte.schmidt@gmail.com

Næstformand

Lone Raunsø
Annebergparken 10 A, 2.
4500 Nykøbing Sj.
tlf. 40 35 37 05
loneraunsoe@gmail.comJane

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Annebergparken 10 A, 1. th.
4500 Nykøbing Sj.
tlf. 22 38 58 48
jane.bagge@hotmail.com

Marianne Hede
Ejer af Annebergparken 10 B st. tv. og 1. th
tlf. 25 13 50 26 / 46 73 46 26
mail@joergenhede.dk

Christine Lorentzen-Nielsen
Annebergparken 10 B, 1. tv.
4500 Nykøbing Sj.
tlf. 60 62 86 12
cl-n@live.dk

Suppleanter

Kim Løcke
Annebergparken 10 B,  st. th.
4500 Nykøbing Sj.

Jørgen Hede
ejer af Annebergparken 10 A, st. th.
tlf. 47 17 94 80
mail@joergenhede.dk

Alle ejere er velkomne til at deltage i ejerforeningens bestyrelsesmøder.

 

Fordeling af arbejdsopgaver

Dorte S:

 • har kontakten til Newsec
 • fungerer som kasserer
 • fungerer som sekretær – skriver blandt andet referater fra møder
 • er dataansvarlig
 • indkalder til møder og udfærdiger dagsorden
 • udfærdiger årsberetning
 • vedligeholder foreningens hjemmeside
 • koordinerer og uddelegerer opgaver
 • Sørger for service på røglem i maj-juni

Lone:

 • har kontakt til vicevært
 • har ansvar for køb af planter til krukker og vander blomster
 • indkalder til arbejdsdage og planlægger sammen med andre
 • er ansvarlig for haveudvalget
 • er kontaktperson, hvis der er problemer med elevatoren i A

Hans:

 • er dirigent ved vores møder

Erik:

 • sørger for at aftale service på ventilation og koordinere besøg med Lone
 • er kontaktperson, hvis der er problemer med elevatoren i B

Christine:

 • modtager Annebergparkens nyhedsbreve fra Jessica og mailer dem videre.
 • holder sammen med Jane navneskilte på dørtelefonerne ved lige

Jane:

 • holder sammen med Christine navneskilte på dørtelefonerne ved lige.
 • er kontaktperson, hvis der er problemer med el eller VVS.

Kim:

 • er nøgleansvarlig
 • tager sig af eventuelle problemer med varmen

Kirsten:

 • har ingen opgaver

Lejerne kan henvende sig til hvem som helst i bestyrelsen eller til andre ejere, hvis de har et problem.

Den fælles kommunikation fra formanden og til husets beboere vil først og fremmest foregå i facebookgruppen.